гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Във връзка с писмо РД 22-259  на г-жа Валентина Кайтазова, Началник на РУО – Пазарджик,  публикуваме:

НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ КОРОНАВИРУС….

Мерки2КВ Мерки1КВ
Мерки3КВ Мерки4КВ

и 

АЛГОРИТЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС.