гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19
На 08 юни 2016 г в ОУ „Любен Каравелов“ се състоя мило тържество за закриване на учебната 2015/2016 година.
Нашите деца поздравиха учителите, родителите и съучениците си.
ПОЛЮБУВАЙТЕ ИМ СЕ!!!