гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19


От 10 до 12 май ОУ „Любен Каравелов“ бе домакин по НП „Иновации в действие“.

Гости на училището бяха представители на ОУ „Иван Вазов“, град Бургас, ОУ „Христо Ботев“ село Кликач, община Карнобат и ОУ „Стефан Захариев“, град Пазарджик.

Бяха представени иновативни практики: Урок по БДП в III Б клас на тема „Пътни знаци“, междуинституционална практика на тема „Технологиите в живота ни“ с ученици от V клас на ОУ „Л.Каравелов“ и ОУ „Ст.Захариев“. Представена бе и пиесата „Жабокът, който не искал да става принц“.

21 04 2023 г ОУ „Любен Каравелов“ НП „Заедно в грижа за всеки ученик“ Модул „Родителят активен партньор в училищния живот“
На всички ученици, родители , учители и служители БЛАГОДАРИМ !

Спортен празник 2023 година

СП3

В час по Компютърно моделиране

Дигиталната раница

За теб, Апостоле!