гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

16.09.2019 година

Откриваме новата учебна година

НЕКА ТЯ Е УСПЕШНА ЗА ВСИЧКИ КАРАВЕЛОВЦИ!

06.11.2019 година

Ученици и учители от две училища се срещат и празнуват заедно.

ОУ „Любен Каравелов“ – град Пазарджик и

СУ „Любен Каравелов“ – град Пловдив

141 години СВОБОДНИ

   Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден, заедно с техните учители, отбелязаха 141 години от освобождението на град Пазарджик от турско робство. С кратка програма за събитията в България и нашия град, с рецитиране на стихотворението за обесването на Васил Левски и патриотични песни, те почетоха паметта на борците за национално освобождение.


ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

Приобщаване

Превръщане

През учебната 2018/2019 г  ОУ“Любен Каравелов“ организира за своите ученици четири клуба по интереси:

ВГ „Музикална чуднотека“ – с ръководител Ганка Петрова

Клуб „Дигитален свят“ – с ръководител Мима Комсийска

Клуб „Аз искам и мога“ – с ръководител Мариана Петрова

Клуб „Trip around Europe“ – с ръководител Мима Комсийска

Вижте нашите/вашите  деца, участници в клубовете:

 Клуб    „Дигитален свят“ с ръководител Мима Комсийска. В него участваха 11 ученици от III и IV клас, които успешно направиха своите първи стъпки в света на фотографията. Практическите занятия се проведоха на открито и бяха съпътствани с много игри и забавления. Очаровани от красотата на нашите паркове, от забавния свят на животните, от удоволствието да играеш наволя под топлите пролетни лъчи и да съчетаваш всичко това с едно приятно хоби – фотографията, учениците категорично заявиха желанието си да продължат дейността и през следващата учебна година.

DW 1DW 2DW 3DW 4DW 5

 Клуб    „Аз искам и мога“ с ръководител Мариана Петрова.

123456