гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

 ПРОЦЕДУРИ

Единни  училищни правила за противодействие на училищния тормоз Изтегли
Процедури за регистриране и разглеждане на случай на насилие и тормоз сред учениците Изтегли
Детайлна процедура за реагиране, разглеждане, уведомяване на родител, подкрепяне на ученик Изтегли

Алгоритъм за противодействие на тормоза

 Изтегли