гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Стратегия за развитие на ОУ „Любен Каравелов“, град Пазарджик

Стратегия за развитие на ОУ „Любен Каравелов“

План за изпълнение на дейностите по СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОУ „Любен Каравелов“, град Пазарджик

План за изпълнение на Стратегията за развитие