гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Правилник за дейността на ОУ „Любен Каравелов“ – град Пазарджик

Правилникът е одобрен от Обществения съвет на проведено заседание на 13.09.2017 година с Протокол № 5  и приет от Педагогическия съвет на проведено заседание на 13.09.2017 година с Протокол № 14  съгласно чл.263, ал. 1 т. 1 на основание чл.28 ал. 1 т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Правилникът можете да изтеглите от следните два линка.

Правилник част 1

Правилник част 2