гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

ОБЩО УЧИЛИЩНИ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – ПАЗАРДЖИК

  1. Не обиждаме, не подиграваме и не заплашваме съучениците си.
  2. Не удряме и  не бутаме другите
  3. Не крещим, а се изслушваме.
  4. Не позволяваме ученик да тормози друг ученик.
  5. Зачитаме достойнството на всеки.
  6. Всеки има право на мнение.
  7. Взаимно се уважаваме.
  8. Помагаме си в беда.
  9. Уведомяваме учителя, ако някой тормози другите.