гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Учебната 2020 / 2021 година

Учител Длъжност Преподава
Василка Димова Директор  Биология и ЗО
Даниела Лазарова Заместник директор  учебна дейност Физика и астрономия, АЕ
Ирина Коева  Старши учител, начален етап на основното образование  IV а клас
Севделина Петкова  Старши учител, начален етап на основното образование  IV б клас
Таня Бурева  Старши учител, начален етап на основното образование  I а клас
Румяна Данчева  Старши учител, начален етап на основното образование  I б клас
Костадинка Попова Учител, начален етап на основното образование  I в клас
Христинка Илкова  Главен учител, начален етап на основното образование  II а клас
Гайтана Шаркова  Старши учител, начален етап на основното образование  II б клас
 Детелина Тарашева  Учител, начален етап на основното образование  II в  клас
Тодорка Грозданова  Учител, начален етап на основното образование  III б клас
Запрянка Богданова  Учител, начален етап на основното образование  III а клас
Мима Комсийска  Старши учител, начален етап на основното образование  Английски език, Информационни технологии
 Катя Казакова  Логопед  и Ресурсен учител  Логопед, Ресурсен учител
 Николай Панев  Ресурсен учител  Ресурсен учител
Миглена Чавдарова Училищен психолог  Психолог
 Сийка Велкова  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Български език и литература,ИИ
 Ганка Петрова  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Български език, Музика
 Светлана Елмаян  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Английски език, Изобразително изкуство
Димитър Манолев  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Математика
 
Атанас Калъчев  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  История и цивилизация, Технологии и предприемачество
 
Сашо Златанов  Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“  Математика, Информационни технологии
 Петър Панов  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Физическо възпитание и спорт
Марияна Петрова  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Биология и ЗО, Човекът и природата, География и икономика
 Групи за целодневна организация на

учебния процес

 Спаска Иванчева  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  II клас група А    ЦОУД
 Даниела Монева  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   II клас група Б    ЦОУД
Екатерина Билбилева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  IV клас група   ЦОУД
Ангелина Стоянова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  V клас група    ЦОУД
Розина Ширинян-Георгиева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  VI и VII клас  група ЦОУД
Малина Чакърова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  I клас група А     ЦОУД
Яна Гергинска Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  I клас група Б    ЦОУД
Йорданка Гаджева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  III  клас група Б ЦОУД
Сийка Вълчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) III  клас група А ЦОУД