гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19
Учебната 2019 / 2020 година
Учител Длъжност Преподава
Василка Димова Директор  Човекът и природата
Ирина Коева  Старши учител, начален етап на основното образование  III а клас
Севделина Петкова  Старши учител, начален етап на основното образование  III б клас
Таня Бурева  Старши учител, начален етап на основното образование  IV а клас
Емилия Христоскова  Старши учител, начален етап на основното образование  IV б клас
Христинка Илкова  Главен учител, начален етап на основното образование  I а клас
Гайтана Шаркова  Старши учител, начален етап на основното образование  I б клас
 Миглена Чавдарова  Училищен психолог  Психолог
 Тодорка Грозданова  Учител, начален етап на основното образование  II б клас
 Запрянка Богданова  Учител, начален етап на основното образование  II а клас
Детелина Тарашева  Учител, начален етап на основното образование  I в  клас
Даниела Лазарова  Заместник директор – учебна дейност  Физика и астрономия
Мима Комсийска  Старши учител, начален етап на основното образование  Английски език, Информационни технологии
 Катя Казакова  Логопед  и Ресурсен учител  Логопед, Ресурсен учител
 Николай Панев  Ресурсен учител  Ресурсен учител
 Сийка Велкова  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Български език и литература
 Ганка Петрова  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Български език, Музика
 Светлана Елмаян  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Английски език, Изобразително изкуство
Димитър Манолев  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Математика
 
Атанас Калъчев  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  История и цивилизация, Технологии и предприемачество
 
Сашо Златанов  Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“  Математика, Информационни технологии
 Петър Панов  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Физическо възпитание и спорт
Марияна Петрова  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Биология и ЗО, Човекът и природата, География и икономика