гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

 Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

Приобщаване

Превръщане

През учебната 2018/2019 г  ОУ“Любен Каравелов“ организира за своите ученици четири клуба по интереси:

ВГ „Музикална чуднотека“ – с ръководител Ганка Петрова

Клуб „Дигитален свят“ – с ръководител Мима Комсийска

Клуб „Аз искам и мога“ – с ръководител Мариана Петрова

Клуб „Trip around Europe“ – с ръководител Мима Комсийска

Вижте нашите/вашите  деца, участници в клубовете:

 Клуб    „Дигитален свят“ с ръководител Мима Комсийска. В него участваха 11 ученици от III и IV клас, които успешно направиха своите първи стъпки в света на фотографията. Практическите занятия се проведоха на открито и бяха съпътствани с много игри и забавления. Очаровани от красотата на нашите паркове, от забавния свят на животните, от удоволствието да играеш наволя под топлите пролетни лъчи и да съчетаваш всичко това с едно приятно хоби – фотографията, учениците категорично заявиха желанието си да продължат дейността и през следващата учебна година.

DW 1DW 2DW 3DW 4DW 5

 Клуб    „Аз искам и мога“ с ръководител Мариана Петрова.

123456