гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

В САМОСТОЯТЕЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ редовната и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със Заповед № 771/14.09.2020 г  на директора съгласно график.

График: Редовна сесия  от 04.02.2021 г до 26.02.2021 г

                Първа поправителна сесия:   от 20.06.2021 г до 02.07.2021 г

                Втора поправителна сесия:    0т 01.09.2021 г до 15.09.2021 г

 

За учениците по чл.12.  ал. 2 от ЗПУО сесии се провеждат след всеки учебен срок.

               Редовни сесии  от 04.02.2021 г до 26.02.2021 г  и от 20.06.2021г до 02.07.2021 г

                Първа поправителна сесия:   от 05.07.2021 г до 09.07.2021 г

                Втора поправителна сесия:    0т 01.09.2021 г до 15.09.2021 г

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –>Правила за СамФорм