гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

ИНФОРМАЦИЯ

относно приема на ученици след завършено основно образование /седми клас/

VII-2

VII-3

VII-4

VII-5

VII-6

VII-7

VII-8

VII-9

VII-10

 

VII-11

VII-12