гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Myj 4ete

Уважаеми родители,

тук ще публикуваме информация за училището, за учениците ( вашите и наши деца), за предстоящи родителски срещи и за всичко това, което вие ни подскажете, че ви интересува.

Във връзка с писмо РД 22-259  на г-жа Валентина Кайтазова, Началник на РУО – Пазарджик,  публикуваме:

МЕРКИ

Мерки2КВ Мерки1КВ
Мерки3КВ Мерки4КВ

и АЛГОРИТЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС.

Бланка със ЗАЯВЛЕНИЕ за извиняване на отсъствия по уважителни причини до 3 дни, изтегли от  > ТУК <

Бланка със ЗАЯВЛЕНИЕ за извиняване на отсъствия по уважителни причини до 7 дни, изтегли от  > ТУК <

Вътрешните правила за извинение на отсъствия по извинителни причини можете да прочете тук ↓ ↓ ↓ВП Отсъствия 1

ВП Отсъствия 2