гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

   Във връзка със зачестилите случаи на насилие и инциденти в училищата и проведена съвместна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България, Омбудсмана на РБ, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, предоставяме на Вашето внимание следното:

   С цел подобряване на координацията между всички държавни и общински институции и организации и заинтерисовани лица, водени от гарантиране правата на всички деца включени в образователната система, при възникване на инцидент с ученици да бъдат включени всички подходящи специалисти в рамките на своите организационни компетентности . При възникване на инцидент децата в училище и техните учители и родители имат нужда от професионална подкрепа.

   Чрез съвместни дейности и мерки за подкрепа и създаване на реални условия за навременна намеса от страна на всички институции, работещи с деца, да се търсят решения за преодоляване на сериозни проблеми в подобни случаи.

Можете да търсите съдействие  от следните институции:

 Училищен координационен съвет за справяне с тормоза – УКССТ

ОУ „Любен Каравелов“, град Пазарджик      ул. „Панайот Волов“  № 1  

електронна поща:  oukaravelov@mail.bg   

 

Център за обществена подкрепа –    ЦОП

гр. Пазарджик , бул. „Ал. Стамболийски“  № 48

Управител    Яна Станева     034 / 44-88-65

         

  Фондация ”Социални практики в общността” – Пазарджик

организация с нестопанска цел, регистрирана по българското законодателство, в обществена полза.

 Председател – д-р Златка Ангелова

интернет страница:     www.spbc-fondation.org 

 

Дневен център за деца с увреждания –  ДЦДУ

ДЦДУ „Вяра Надежда и Любов“           

град Пазарджик             4400      ул. „Панайт Волов“ № 14      телефон  034/454893

електронна поща : dcdu_pz@abv.bg      профил в facebook: https://www.facebook.com/dcdu.pz?fref=ts

 

Сдружение „Човеколюбие“.

4400 гр. Пазарджик, ул. “Д-р Лонг” 12 тел.: 034/ 444 844, 0878/ 149 609,

електронна поща:   info@chovekolubie.org

Надежда Кузермонова, управител моб. 0878 149 609

Сдружение “Човеколюбие” работи за развитие на човешкия потенциал и за утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществот о.

 

Център за работа с деца на улицата – ЦРДУ

ЦРДУ към областен съвет на БЧК-Пазарджик              

с. Алеко Константиново  4411 срещу  училището       

телефон: 034/900692                   brc_priut@mail.bg         Е. Ковачева