гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

 В изпълнение на  Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 година и член 16 от Наредбата за административно обслужване и услуги, извършвани от органзациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с Писмо № РД 22-97/ 23.01.2019 година на МОН,  ОУ „Любен Каравелов“ публикува необходимата форми (бланки), които можете да изтеглите, разпечатате и попълните.

Описание на процедурата Бланка за изтегляне
Приемане на ученици в I клас Заявление за записване в I клас
Приемане на ученици в V клас  Заявление за записване в V клас
 Преместване на ученик  Заявление за записване при преместване

и Декларация за запознаване с учебния план

 Дубликат на свидетелство  Заявление за дубликат на свидетелство
 Заявление за извинение на отсъствия

до 3 дни

 Заявление за завършен клас
 Заявление за извинение на отсъствия

до 7 дни

 Заявление за включване в ГЦОУД