гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

В ОУ „Любен Каравелов“ е традиция децата да учат, пеят и рисуват. Ежегодно се провеждат състезания, изложби, концерти.

Ето част от от творчеството им:

   През месец март 2016 г., Виктория Георгиева Златанова-ученичка от IV a клас представи изложба на своето творчество.Творбите бяха представени в три тематични направления: „Пролет”, „Пролетни празници” и илюстрации към любими приказки.

Творбите по своята самобитност въздействат чрез своето копозиционно изграждане, богатство на багри, хармония на цветове и най-вече с чистотата на детските представи за света-минало и настояще.