гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Comp2

Скъпи ученици, в този раздел ще намерите интересуващите ви графици – класни работи, контролни работи, час и ден за консултации, допълнителен час на класа и още…..От За учениците  изберете съответния график за детайлна информация.

Във връзка с писмо РД 22-259  на г-жа Валентина Кайтазова, Началник на РУО – Пазарджик,  публикуваме:

МЕРКИ

Мерки2КВ Мерки1КВ
Мерки3КВ Мерки4КВ

и АЛГОРИТЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС.
Офис 365