гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

БЮДЖЕТ

за 2022 година

Справка  за изпълнение на бюджета за  2022 – можете да видите тук

 Бюджет за 2022 училище – можете да видите тук

Бюджет 2022 ресурсно подпомагане – можете да видите тук.

за 2021 година

Справка IV тримесечие 2021 – можете да видите тук

Справка III тримесечие 2021 – можете да видите тукза

Справка за I тримесечие за 2021 г – можете да видите тук.

Бюджет за 2021 година – можете да видите тук.

Бюджет ресурсно подпомагане 2021 – можете да видите тук.

за 2020 година

Бюджет за 2020 година – можете да видите тук.

Бюджет ресурсно подпомагане – можете да видите тук.