гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НИ. ЩЕ СЕ РАДВАМЕ АКО ОТКРИЕТЕ НЕОБХОДИМАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ !!!

151 години БЕЗСМЪРТИЕ.

С кратко, но трогателно тържество учениците от II а клас, с ръководители г-жа Богданова, г-жа Тасева и г-жа Караиванова, почетоха паметта на Васил Левски, останал завинаги в сърцата на българите.

ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!


 


Училището е Общинско учебно заведение. Основано е през 1964 г. като шеста народна гимназия.

Учебните занимания се водят в сградата на бившето еврейско училище на ул.”Асен  Златаров”№2.

Започва дейността си в нова четириетажна сграда, построена в кв.”Запад” с ученици от първи до осми клас, в 24 паралелки и 4 групи ПДГ.
За директор е назначен Любомир  Преждаров.

С увеличаването на жилищното строителство в квартала, броят на учениците нараства.
През 1976/1977 паралелките са 35, броя на учениците надхвъря 1400.

През 1981/1982 учениците са 1608, а паралелките – 43, поради което осмите класове са преместени да учат в сградата на ИТ ”Г. Стефанов”.

През април 1982 започва изграждане на пристройка към училищната сграда.
Завършена е през юни 1983. Училищната база се обогатява с 10 класни стаи, 3 работилници по трудово обучение и още 1 физкултурен салон.

През май 1984 г. са завършени и открити два големи стенописа във фоайетата на училището на художниците Методи Пешунов и Стоян Раканов.

През 1990 г. е открит и орелефът на Л. Каравелов., изработен от скулптора Тома Попов.
Дворът е благоустроен, има спортна площадка.

Във връзка с 25 години от основаването му, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” III степен (1989).

Заема второ място в Национален конкурс за най-добра учебна среда (1997/1998), организиран от международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий” за  кабинета по биология.
Още през 1965 г. е създадена духова музика.

През 2002 г. първо в страната започва работа по проекта ”Училище без граници” за интегриране на деца със СОП.

През 2018 година сградата на училището е напълно обновена. Учебните кабинети, класни стаи и компютърни кабинети са ремонтирани и снабдени с нови работни места за всеки ученик. Училището спечели проект и днес то разполага с два модерно оборудвани компютърни кабинета. Във всяка класна стая има лаптоп и мултимедия подпомагащи обучението.

За учебната 2019/2020 година броят на учениците в училище се увеличи значително, вече имаме три първи класа. Гордеем се, че сме част от иновативните училища в България. В цялата сграда на училището има достъп до интернет чрез изградената WiFi мрежа. Учениците и учителите са регистрирани в облачната технология Office 365. Въведохме електронния дневник. Част сме от дигиталния свят.