гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

ВНИМАНИЕ! Нова ЗАПОВЕД за организацията на учебния процес . ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ЗАПОВЕД № 218 _ _ _ _ _ НОВО! НОВО! НОВО! Ново мобилно приложение за електронния дневник АдминПлюс. УКАЗАНИЯ!

AdminPlus

Заповед № 202 – ДНЕВЕН РЕЖИМ. __________ Заповед № 204 – МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА СРЕДА.

.

Непредвидима. Предизвикателна. Изтощителна. Такава е учебната 2021/2022 година, изпълнена с непрестанни преходи от присъствено в дистанционно обучение и обратно.

. Заповед на МЗ
eDnevnikStart .. Letopis .. Office 365
 Kniga

 еДневник – помощна информация

 Концертът

 KnigaOffice 365 – помощна информация

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

КОРОНАВИРУС!  . . . Как да се предпазим?  

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
∙ Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
∙ Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
∙ Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
∙ Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
∙ Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
∙ Насърчавайте детето да бъде активно.
∙ Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
∙ Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
∙ Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
∙ Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.