гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС! ПРОЧЕТИ ПО-ДОЛУ ! БЪДИ В ЧАС !
От тази година заявления за кандидатстване след 7-ми клас се подават САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ!!!

І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

   През настоящата учебна година всички ученици в VІІ клас завършват основно образование. В тази връзка и във връзка със задължителното обучение до 16- годишна възраст на гражданите на Република България.

ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ са длъжни да продължат образованието си.

   Всеки ученик трябва да подаде заявление за участие в класиране и приемане в училища на територията на област Пазарджик или в някоя от останалите области.

   Информация за училищата и държавния план-прием на останалите области може да се получи от електронните страници на съответното регионално управление на образованието.

ІІ. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

С цел улесняване подаването на заявления за прием за учебната 2017/2018 година е разработена електронна система със следните адреси за достъп: https://priem.mon.bg  или  https://7klas.mon.bg

Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните бележки на учениците, получени от училището.

Разработената електронна система позволява да се подава електронно заявление по един от следните начини:

  1. Oт домашния компютър;
  2. В училище, осигуряващо съдействие за това;
  3. В училище „гнездо“.

Списъкът на училищата, осигуряващи съдействие за подаване на заявления, е публикуван на електронната страница на РУО – Пазарджик- Държавен план-прием 2017/2018. Там е и списъкът на училищата „гнезда” в областта.

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ЩЕ ОСИГУРИ СЪДЕЙСТВИЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО СЕДМИ КЛАС ДА ПОДАДАТ ДУКУМЕНТИТЕ СИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ! 

При подаване на заявление е необходимо предварително да са обмислени желаните специалности по професии и/или профили,както и тяхната поредност при подреждането.

ВНИМАНИЕ!  ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА Е EДНОКРАТНО!

Учениците следва да представят в училището за съдействие или в училището „гнездо” получената служебна бележка с резултати от изпитите.

При избиране на ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО.

Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Ученици, желаещи да кандидатстват в друга област, могат да направят това от домашния си компютър или като се явят лично в Регионалното управление на образованието на тази област!!!

Препоръчваме Ви след 15.06.2017 г. да проверите в електронната система (https://priem.mon.bg  или  https://7klas.mon.bg) верността на въведените оценки от свидетелството за основно образование.

КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ЕЛЕКТРОННАТА БЛАНКА ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА ВИ И ПОДАВАНЕТО ИМ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА КЛАСИРАНЕ НА МОН, МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ И ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТЕ НА АДРЕС:

https://demo.priem.mon.bg    ВНИМАНИЕ!!! Това ДЕМО ВЕРСИЯ и ще бъде достъпна до 24 часа на 14.06.17 г.

ЗА ДА ПОДРЕДИТЕ ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ДА ГИ ПОДАДЕТЕ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА КЛАСИРАНЕ, Е НЕОБХОДИМО В ПЕРИОДА 16.06.2017 – 22.06.2017 ДА ПОСЕТИТЕ АДРЕС:

https://priem.mon.bg  или  https://7klas.mon.bg

ДА ПОДРЕДИТЕ ЖЕЛАНИЯТА СИ и ЛИЧНО ДА ГИ ПОДАДЕТЕ КЪМ СЪСТЕМАТА!


 

 

ОУ  „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ПАЗАРДЖИК 

OY_Karavelov_Logo

Училището е Общинско учебно заведение. Основано е през 1964 г. като шеста народна гимназия.

Учебните занимания се водят в сградата на бившето еврейско училище на ул.”Асен  Златаров”№2.

Започва дейността си в нова четириетажна сграда, построена в кв.”Запад” с ученици от първи до осми клас, в 24 паралелки и 4 групи ПДГ.

За директор е назначен Любомир  Преждаров.

С увеличаването на жилищното строителство в квартала, броят на учениците нараства.

През 1976/1977 паралелките са 35, броя на учениците надхвъря 1400.

През 1981/1982 учениците са 1608, а паралелките – 43, поради което осмите класове са преместени да учат в сградата на ИТ ”Г. Стефанов”.

През април 1982 започва изграждане на пристройка към училищната сграда.

Завършена е през юни 1983. Училищната база се обогатява с 10 класни стаи, 3 работилници по трудово обучение и още 1 физкултурен салон.

През май 1984 г. са завършени и открити два големи стенописа във фоайетата на училището на художниците Методи Пешунов и Стоян Раканов.

През 1990 г. е открит и орелефът на Л. Каравелов., изработен от скулптора Тома Попов.

Дворът е благоустроен, има спортна площадка.

Във връзка с 25 години от основаването му, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” III степен (1989).

Заема второ място в Национален конкурс за най-добра учебна среда (1997/1998), организиран от международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий” за  кабинета по биология.

Още през 1965 г. е създадена духова музика.

През 2002 г. първо в страната започва работа по проекта”Училище без граници” за интегриране на деца със СОП.